loader

İşitme Kaybı Nedir ve Nasıl Ortaya Çıkar ?

işitme kaybı nedir ve nasıl ortaya çıkar

İşitme Kaybı Nedir ve Nasıl Ortaya Çıkar ?

İşitme kaybı, beş duyumuzdan biri olan duymanın gerçekleştirmiş olduğu işitme fonksiyonun, işlev kaybına uğraması anlamına gelmektedir. Bu durumun gerçekleşmiş olmasının en yaygın belirtisi, dış ortamdan gelen ses dalgalarının ya beklenildiği algılanamaması ya da hiç algılanılamaması durumu olmaktadır. İşitme, bilindiği üzere kulak adı verilen organımız aracılığı ile gerçekleşmekte olan bir duyu fonksiyonu olmaktadır. Bu sebeple, işitme kaybı genellikle, kulakta meydana gelen hasarlar sonucunda ortaya çıkmaktadır. Kulak; dış kulak, orta kulak ve iç kulak olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerde oluşan hasarlar, işitme kaybına neden olmaktadırlar. İşitme kaybı adı verilmekte olan rahatsızlığa neden olan faktörler ikiye ayrılmaktadır. Bu faktörler, kalıtımsal yani genetik (sendromik) olan işitme kayıpları ve kalıtımsal olmayan işitme kayıplarıdır. Kalıtımsal yani doğuştan gelen işitme kayıplarına; iskelet sistemindeki bozukluklar sebebi ile ortaya çıkmış olan işitme kayıpları, sinir sistemi ve metabolik bazı aksaklıklar sonucunda ortaya çıkan işitme kayıpları,  böbrekteki rahatsızlıklara bağlı olarak ortaya çıkan işitme kayıpları, göz bozukluğunun etkilemiş olduğu sendromlardan ortaya çıkmış olan işitme kayıpları ve kraniyofasiyal anomalilerin (yüz ve baştaki anormallikler) neden olduğu işitme kayıpları örnek verilebilir. Kalıtımsal olmayan işitme kayıplarına ise, kızamık, menenjit, iç kulağa zararı olan ototoksik İlaçların sebep olduğu işitme kayıpları, kabakulak, sifilis, rubella, santral sinir sistemi ve kardiyovasküler sistem bozuklukları, hiperbilirubinemi, perinatal solunum sistemi rahatsızlıkları sonucunda beliren işitme kayıpları, toksoplazmozun sebep olduğu işitme kayıpları, herpes simpleks virüs enfeksiyonu ve bakteriyel sepsis sonucunda ortaya çıkmış olan işitme kayıpları örnek olarak verilebilir. İşitme kaybı, ihmale gelmeyecek, çok ama çok ciddi bir rahatsızlıktır. Eğer bu rahatsızlık ihmal edilir ve rahatsızlığa ilişkin gerekli önlemler alınmazsa, bu rahatsızlık kısa bir süre sonra sağırlık adı verilen hastalığa dönüşebilmektedir. Bu sebeple, işitme güçlüğü çekmekte olan kimseler dahi, sıklıkla doktor kontrolünden geçmeli ve doktorlarının önerilerini uygulamalıdırlar. İşitme güçlüğü çekmekte olan hastada işitme sorunu tespit edildiği takdirde, en kısa zamanda doktorun önermiş olduğu tedavi yöntemi uygulanmalıdır.