loader

Sgk katkısı ile işitme cihazı nasıl alınır ?

işitme cihazı alırken sgk dan faydalanma

Sgk katkısı ile işitme cihazı nasıl alınır ?

 • 02 Ekim 2017, Pazartesi
 • 5668

İşitme kaybına uğramış pek çok hasta tarafından, sağlıklı bir şekilde işitebilmek ve hastanın kendi yaşam konforunun artması amaçları ile kullanılmakta olan işitme cihazları, günümüzde oldukça yaygınlaşmıştır. İşitme cihazlarının bu yaygın kullanımı, işitme cihazı satışı yapan firmaların artışını sağlamıştır. İşitme cihazı satışı yapmakta olan işitme merkezlerindeki bu artış ve çeşitlilik de, hem işitme cihazlarındaki çeşitliliği artırmış, hem de bu işitme cihazlarının fiyatını düşürmüştür. İşitme cihazı için hasta tarafından ödenmiş olan ücretin bir kısmı, SGK’dan geri alınabilmektedir. Bu durum da, tamamen yanlış bir kanı olarak lüks olarak değerlendirilen işitme cihazlarının kullanımını artırıcı bir etki oluşturmuştur. İşitme cihazı için ödenmiş olan ücretin bir kısmını alabilmek için bazı şartlar bulunmaktadır. Yalnızca bu şartlara uygun olan hastalar, SGK’dan ödeme alabilmektedirler. Bu şartlardan ilk, hastanın SGK güvencesinin olmasıdır. İkinci şart da, SGK güvencesi bulunan hasta adına SGK ile sözleşmeli olan resmi bir sağlık kurulu tarafından, uzman bir KBB (Kulak – Burun – Boğaz) hekiminin onayı ile Sağlık Kurulu Raporu düzenlenmesi gerekmektedir. SGK güvencesi bulunan ve adına öngörülen şartları taşıyan Sağlık Kurulu Raporu düzenleniş olan hastalar, yaşa göre işitme cihazı ödemesi talep edebilmektedirler.

0 ila 4 yaş arasında bulunmakta olan hastalara, eğer hastanın velisi çalışıyor ise 1080 TL, eğer veli emekli ise 1215 TL ödeme yapılmaktadır. Brüt ödeme tutarı 1350 TL dir. 5 ila 12 yaşları arasında bulunmakta olan hastalara da, eğer hastanın velisi çalışıyor ise 960 TL, eğer veli emekli ise 1080 TL ödeme yapılmaktadır. Brüt ödeme tutarı 1200 TL'dir. 13 ila 18 yaşları arasında bulunmakta olan hastalara da, eğer hastanın velisi çalışıyor ise 900 TL, eğer veli emekli ise 1012,50 TL ödeme yapılmaktadır. Brüt ödeme tutarı 1125 TL'dir. Eğer hasta 18 yaşın üzerinde ise ve çalışıyorsa 600 TL, eğer hasta 18 yaşın üzerinde ve emekli ise 675 TL ödeme yapılmaktadır. Brüt ödeme tutarı 750 TL'dir. 18 yaş ve altında bulunmakta olan hastalara düzenlenen Sağlık Kurulu Raporu, iki kulağa da işitme cihazı verilmesini öngörmüş ise, ödenecek ücret iki katına çıkmaktadır. 18 yaşından büyük olan hastalara ise, tek cihazın 6 ay kullanılması ve cihazdan verim alınması şartı aranmaktadır.

İşitme merkezimize getirilmesi gereken belgeler ise; Sağlık kurulu raporu, reçete ve odyometri test sonuçlarının aslıdır.

Sağlık kurulu raporunda olması gerekenler :

 • Hastanenin adı
 • Hasta adı ve soyadı
 • Hasta TC kimlik numarası
 • Hastanın doğum tarihi
 • Muayene Tarihi
 • Rapor tarihi
 • Medula Provizyon no
 • Rapor no
 • Tanı (ICD10) bulunmalıdır.

Raporda yazılı olan tanı hastaya işitme cihazı verilmesine uygun bir tanı olmalıdır. İşitme cihazının hangi kulağa önerildiği, işitme kaybının kalıcı olduğu ve işitme cihazının nasıl kullanılacağı (kulak arkası/kulak içi) bilgileri yer almalıdır.

Reçetede olması gerekenler ise:

 • Reçeteyi düzenleyen sağlık hizmeti sunucusunun adı ve/ veya tesis kodu,
 • Hastanın adı soyadı, T.C. Kimlik Numarası,
 • Reçetenin tanzim tarihi,
 • Teşhis ve/veya ICD-10 tanı kodu,
 • MEDULA sistemi takip numarası veya protokol numarası,
 • Hekimin adı soyadı, Sağlık Bakanlığınca verilen tescil numarasını içeren bilgiler ile ıslak imzası,(İmza dışındaki bilgiler, el yazısı ile yazılabileceği gibi kaşe veya bilgisayar ortamında veya hastane otomasyon sistemleri tarafından basılan etiketin/barkodun yapıştırılması şeklinde de olabilir.)
 • Cihazın adı, taraf bilgisi (sağ/sol), cihazın kulak içi/dışı kullanım şekli,
 • Hekim, hasta, tarih, protokol numarası, cihaz ile ilgili bilgilerde değişiklik, iptal veya karalama var ise değişikliğe ilişkin hekim onayının (kaşe ve imza) bulunmasıdır.